საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Flag 0Flag 1
Flag 0Flag 1
logo

მედიცინის საერთაშორისო

მედიცინა მეცნიერული ცოდნის, ტექნოლოგიებისა და პრაქტიკულ ღონისძიებათა სისტემაა, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანის დაავადებათა დიაგნოსტირებას, მკურნალობასა და პროფილაქტიკას, მისი ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნებას, გაუმჯობესებასა და სიცოცხლის გახანგრძლივებას. ამდენად ის უმნიშვნელოვანესი დარგია, რომელიც მუდმივად საჭიროებს გამოცდილ და პროფესიონალ კადრს, რომელიც დროის ნებისმიერ მონაკვეთში მზად არის იყოს სხვისი სიცოცხლის სადარაჯოზე.

 

მედიცინის საერთაშორისო სკოლა ქართველ და საერთაშორისო სტუდენტებს სთავაზობს ორ ინგლისურენოვან პროგრამას: მედიცინა  და სტომატოლოგია.

 

მედიცინის საერთაშორისო პროგრამა შექმნილია სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის (WFME) სამედიცინო სტანდარტების გათვალისწინებით. მედიცინის სკოლა არის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული ასოციაციის (ENQA) და ევროპის განათლების (AMEE) წევრი. ალტე უნივერსიტეტის დიპლომი აღიარებულია ევროპის ყველა ქვეყანაში, აშშ-ში ECFMG-ის მიერ, თურქეთში, ინდოეთსა და სხვა არაერთ ქვეყანაში.

 

პროგრამების სწავლების ენა არის ინგლისური.
 

დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხის მქონე პირს შეუძლია გააგრძელოს სწავლა დოქტორანტურაში ან გაიაროს რეზიდენტურის კურსი (ან უცხოეთში შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეზიდენტურასთან გათანაბრებული კურსი) და უნიფიცირებული სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, მიიღოს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლება.
 

დეტალური ინფორმაცია საერთაშორისო სტუდენტების მიღების წესებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე