ალტე უნივერსიტეტი

პროფესიული განათლება

თანამედროვე ცხოვრებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პროფესიული განათლების მიღებას, რადგან დამსაქმებლის მხრიდან მოთხოვნა გაჩნდა ისეთი ტიპის პროფესიებზე, რომლებიც უნივერსიტეტებში არ ისწავლება,მაგალითად, როგორიც არის დიზაინ აზროვნება, პროექტის მართვა და სხვ.   სწორედ ამიტომ ალტე უნივერსიტეტის კარიერული ცენტრი ყველა დაინტერესებულ პირს სთავაზობს სხვადასხვა ტრენინგ კურსს, რომელიც დაეხმარება მათ კარიერულ განვითარებასა და წინსვლაში.