ალტე უნივერსიტეტი

ვაკანსია - სამართლის მიმართულებით

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, სამართლის მიმართულებით:


1. საჯარო სამართალი (ადმინისტრაციული სამართალი)
 • პროფესორი - ერთი საშტატო ერთეული


ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


პროფესორი, რომელიც აირჩევა 5 წლის ვადით:

 • დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი, ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება, რომელიც დასტურდება წარმოდგენილი ცნობით; 
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები ბოლო 5 წლის მანძილზე, ზოგად ადმინისტრაციულ სამართლის აქტუალურ საკითხებზე; 
 • კვლევითი საქმიანობა ბოლო 5 წლის მანძილზე, ზოგად ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით; 
 • კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;


აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია შეირჩეს პირი პროფესიული ნიშნით თუ მისი კვალიფიკაცია დასტურდება პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით და მას აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.


აუცილებელი მოთხოვნები:

 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების და ციფრული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენება;


პიროვნული თვისებები:

 • ცოდნის გადმოცემის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • ინიციატივიანი და მოტივირებული;
 • თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული; 
 • პასუხისმგებლიანი;
 • გუნდური და კონსტრუქციული;
 • განვითარების მზაობა, ცოდნის გაღრმავებისთვის სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა;
 • კვლევებისა და პროექტების ინიცირება, დაფინანსების მოძიება და კოლეგების ინსპირაცია/დაინტერესება;


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე (იხილეთ თანდართული ფორმა);
 • რეზიუმე (CV); 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი ცნობა;
 • ბოლო 10 წლის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დიპლომის) ასლები;
 • სადისერტაციო თემის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, მიმართულება, დარგი - თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;


კონკურსის ეტაპები:

 • კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
 • საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება (შესაძლებელია მოიცვა იმიტირებული ლექციის ჩატარება);
 • სასწავლო კურსის სილაბუსის წარმოდგენა;


კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2023 წლის 16 იანვრიდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიიღება 2023 წლის 16 თებრვლიდან 19 თებრვლის ჩათვლით; 
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა: 2023 წლის 20 - 21 თებერვალი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: ­ 2022 წლის 22-24 თებერვალი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2023 წლის 28 თებერვალი;
 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2023 წლის 1-2 მარტი ;
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2023 წლის 3-5 მარტი;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2023 წლის 6 მარტი;


დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი შესაბამის ვადებში უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@alte.edu.ge (წერილის ველში ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების მითითებით) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2