ალტე უნივერსიტეტი

სამართლის სკოლის აკადემიური თანამდებობების კონკურსის შედეგები

სამართლის სკოლის აკადემიური თანამდებობების კონკურსის შედეგები ცნობილია


სამოქალაქო სამართალი

 • ამირანაშვილი გიორგი - ასოცირებული პროფესორი
 • დოლიძე დავით - ასოცირებული პროფესორი
 • დუნდუა ლევან - ასოცირებული პროფესორი


საჯარო სამართალი

 • კაველიძე ეკა - ასოცირებული პროფესორი
 • აზნაურაშვილი ზურაბ - ასისტენტ-პროფესორი
 • შარმანაშვილი ნინო - ასისტენტი


სისხლის სამართალი

 • მოგელაძე ნათია - ასოცირებული პროფესორი
 • შაყულაშვილი მიხეილ - ასოცირებული პროფესორი
 • ბიწაძე ლაშა - ასისტენტ-პროფესორი
 • ჭაბაშვილი ზურაბი - ასისტენტი
 • მარკოიძე გია - ასისტენტი


მოწვეული სპეციალისტის თანამდებობაზე შეირჩნენ შემდეგი კანდიდატები:

 • მახათაძე შოთა - მოწვეული სპეციალისტი, სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით
 • ლობჟანიძე ნინო - მოწვეული სპეციალისტი, საჯარო სამართლის მიმართულებით
 • მიშიძე ნინო - მოწვეული სპეციალისტი, საჯარო სამართლის მიმართულებით