ალტე უნივერსიტეტი

აკადემიური თანამდებობები-ტურიზმის მიმართულებით

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, ტურიზმის მიმართულებით:

1.პროფესორი - 4 საშტატო ერთეული
2.ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული
3.ასისტენტ-პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული
4.ასისტენტი - 1 საშტატო ერთეული
5.მოწვეული სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. პროფესორი, რომელიც აირჩევა 5 წლის ვადით:
დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით, მინიმუმ 7 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;

2. ასოცირებული პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით, მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;

3. ასისტენტ-პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით, მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;

4. ასისტენტისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორანტი;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით, მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;

5. მოწვეული სპეციალისტისთვის
ბაკალავრის ან მაგისტრატურის ხარისხი;
ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით, მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;

აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია შეირჩეს პირი პროფესიული ნიშნით თუ მისი კვალიფიკაცია დასტურდება პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით და მას აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელია კომპეტენცია.

 აუცილებელი მოთხოვნები:
•ინგლისური ენის ცოდნა;
•საოფისე პროგრამების ცოდნა;
•სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების და ციფრული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენება;
•სასურველია, ბიზნესთან პარტნიორობის გამოცდილება;
•სასურველია გამოცდილება ინოვაციებისა და კვლევის კომერციალიზაციის მიმართულებით;

პიროვნული თვისებები:
•ცოდნის გადმოცემის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
•ინიციატივიანი და მოტივირებული;
•თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
•სამართლიანი და დისციპლინირებული;
•პასუხისმგებლიანი;
•გუნდური და კონსტრუქციული: კომფორტულად უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია, როგორც სტუდენტებთან, ასევე ადმინისტრაციასთან, ბიზნეს საზოგადოებასა და აკადემიურ პერსონალთან;
•განვითარების მზაობა, ცოდნის გაღრმავებისთვის სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა;
•კვლევებისა და პროექტების ინიცირება, დაფინანსების მოძიება და კოლეგების ინსპირაცია/დაინტერესება.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია:
განცხადება პრეზიდენტის სახელზე;
•რეზიუმე (CV)
•ბოლო 10 წლის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (არსებობის შემთხვევაში);
•პირადობის მოწმობის ასლი;
•კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დიპლომის) ასლები;
•სადისერტაციო თემის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, მიმართულება, დარგი - თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
• სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;

კონკურსის ეტაპები:
•კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
•საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება (შესაძლებელია მოიცვას იმიტირებული ლექციის ჩატარება);

კონკურსის ვადები:
• კონკურსი გამოცხადებულია 2021 წლის 28 ოქტომბრიდან;
• აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიიღება 2021 წლის 28 ნოემბრიდან 3 დეკემბრის ჩათვლით;
•კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა: 2021 წლის 4 დეკემბერი - 7 დეკემბერი;
•კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: ­ 2021 წლის 8-13 დეკემბერი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);
•კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2021 წლის 15 დეკემბერი;
•სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2021 წლის 15 – 20 დეკემბერი;
•სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2021 წლის 21-22 დეკემბერი;
•კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2021 წლის 23 დეკემბერი.

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე:hr@alte.edu.ge (წერილის ველში ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების მითითებით) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2