ალტე უნივერსიტეტი

აკადემიური თანამდებობები -სტომატოლოგიის მიმართულებით

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, სტომატოლოგიის მიმართულებით:

1.თერაპიული სტომატოლოგია
პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)

2.თოპედიული სტომატოლოგია:
პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)

3.ორთოდონტია:
პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)

4.ბავშვთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია:
პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)

5.ქირურგიული სტომატოლოგია:
პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1. პროფესორი, რომელიც აირჩევა 5 წლის ვადით:
დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
სტომატოლოგიის მიმართულებით მინიმუმ 7 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

2. ასოცირებული პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
სტომატოლოგიის მიმართულებით, მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

3. ასისტენტ-პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
სტომატოლოგიის მიმართულებით, მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

4. ასისტენტისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:
დოქტორანტი;
სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
სტომატოლოგიის მიმართულებით, მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია შეირჩეს პირი პროფესიული ნიშნით თუ მისი კვალიფიკაცია დასტურდება პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით და მას აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.

სხვა აუცილებელი მოთხოვნები:
•ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნა;
•საოფისე პროგრამების ცოდნა;
•სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების და ციფრული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენება;

პიროვნული თვისებები:
•ცოდნის გადმოცემის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
•ინიციატივიანი და მოტივირებული;
•თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
•სამართლიანი და დისციპლინირებული;
•პასუხისმგებლიანი;
•გუნდური და კონსტრუქციული
•განვითარების მზაობა, ცოდნის გაღრმავებისთვის სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა;

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია:
•განცხადება პრეზიდენტის სახელზე;
•რეზიუმე (CV)
•ბოლო 10 წლის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (არსებობის შემთხვევაში);
•პირადობის მოწმობის ასლი;
•კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დიპლომის) ასლები;
•სადისერტაციო თემის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, მიმართულება, დარგი - თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
•სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;

კონკურსის ეტაპები:
•კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
• საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება (შესაძლებელია მოიცვას იმიტირებული ლექციის ჩატარება);

კონკურსის ვადები:
• კონკურსი გამოცხადებულია 2021 წლის 12 ნოემბრიდან;
•აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიიღება 2021 წლის 12 დეკემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით;
•კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა: 2021 წლის 20 დეკემბერი - 22 დეკემბერი;
•კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: ­ 2021 წლის 23 დეკემბერი - 2022 წლის 8 იანვარი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);
• კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 9 იანვარი;
• სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის 10-12 იანვარი;
• სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის -13-16 იანვარი;
• კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2022 წლის 17 იანვარი.

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@alte.edu.ge (წერილის ველში ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების მითითებით) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2