ალტე უნივერსიტეტი

აკადემიური თანამდებობები - საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით:


 • პროფესორი - 3 საშტატო ერთეული
 • ასოცირებული პროფესორი - 8 საშტატო ერთეული
 • ასისტენტ-პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული


ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:


საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


1. პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 5 წლის ვადით:

 • დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი (შესაბამისი მიმართულებით);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი მიმართულებით, მინიმუმ 7 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;


2. ასოცირებული პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:

 • დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი (შესაბამისი მიმართულებით);
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი მიმართულებით, მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;


3. ასისტენტ-პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი (შესაბამისი მიმართულებით);
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • სამართლის მიმართულებით, მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესად;


აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია შეირჩეს პირი პროფესიული ნიშნით თუ მისი კვალიფიკაცია დასტურდება პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით და მას აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.


აუცილებელი მოთხოვნები:

 • ინგლისური ენის ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების და ციფრული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენება;


პიროვნული თვისებები:

 • ცოდნის გადმოცემის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • ინიციატივიანი და მოტივირებული;
 • თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;
 • პასუხისმგებლიანი;
 • გუნდური და კონსტრუქციული: კომფორტულად უნდა შეეძლოს კომუნიკაცია, როგორც სტუდენტებთან, ასევე ადმინისტრაციასთან და აკადემიურ პერსონალთან;
 • განვითარების მზაობა, ცოდნის გაღრმავებისთვის სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა;
 • კვლევებისა და პროექტების ინიცირება, დაფინანსების მოძიება და კოლეგების ინსპირაცია/დაინტერესება.


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე (იხილეთ თანდართული ფაილი)
 • რეზიუმე (CV)
 • ბოლო 10 წლის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დიპლომის) ასლები;
 • სადისერტაციო თემის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, მიმართულება, დარგი - თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები;

 კონკურსის ეტაპები:

 • კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
 • საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება (შესაძლებელია მოიცვას იმიტირებული ლექციის ჩატარება);


კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2022 წლის 11 აგვისტოდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიიღება 2022 წლის 11 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის (18:00 საათი) ჩათვლით;
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა: 2022 წლის 15 სექტემბერი - 19 სექტემბერი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: ­ 2022 წლის 20-23 სექტემბერი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 26 სექტემბერი;
 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის 27 სექტემბერი;
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის 28 სექტემბერი;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2022 წლის 30 სექტემბერი;


დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@alte.edu.ge (წერილის ველში ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების მითითებით) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2.