ალტე უნივერსიტეტი

აკადემიური თანამდებობები - მედიცინის საერთაშორისო სკოლის ინგლისურენოვან პროგრამებზე

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში (ინგლისურენოვან პროგრამებზე), შემდეგ მიმართულებებზე:


1. სტომატოლოგია

 თერაპიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


ორთოპედიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


ორთოდონტია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


ბავშვთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


ქირურგიული სტომატოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


პარადონტოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული) 


იმპლანტოლოგია

 • პროფესორი (ორი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (სამი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • მოწვეული სპეციალისტი (ერთი საშტატო ერთეული)


2. მედიცინა 

 • ადამიანის ფიზიოლოგია
 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


ადამიანის ანატომია

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


ბიოქიმია

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


მიკრობიოლოგია

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • სამედიცინო ქიმია, ორგანული და არაორგანული ქიმია
 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული) 


პულმონოლოგია

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული) 


ინფექციური დაავადებები

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


შინაგანი მედიცინა

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


კვლევები მედიცინაში (კვლევის მეთოდები):

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


დერმატო-ვენეროლოგია

 • პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასოცირებული პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)
 • ასისტენტ პროფესორი (ერთი საშტატო ერთეული)


ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატებისთვის:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


1. პროფესორი, რომელიც აირჩევა 5 წლის ვადით:

 • დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სამედიცინო სპეციალობით კლინიკური პრაქტიკის მინიმუმ 7 წლიანი გამოცდილება;


2. ასოცირებული პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:

 • დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სამედიცინო სპეციალობით კლინიკური პრაქტიკის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;


3. ასისტენტ-პროფესორისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სამედიცინო სპეციალობით კლინიკური პრაქტიკის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;


4. ასისტენტისთვის, რომელიც აირჩევა 3 წლის ვადით:

 • დოქტორანტი;
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სამედიცინო სპეციალობით კლინიკური პრაქტიკის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;


5. მოწვეული სპეციალისტისთვის:

 • მინიმუმ ერთსაფეხურიანი უმაღლესი სამედიცინო განათლება
 • სამეცნიერო პუბლიკაციები და კონფერენციებში/სემინარებში მონაწილეობის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სამედიცინო სპეციალობით კლინიკური პრაქტიკის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;


აკადემიურ თანამდებობაზე შესაძლებელია შეირჩეს პირი პროფესიული ნიშნით თუ მისი კვალიფიკაცია დასტურდება პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და შესაბამის სფეროში გამოქვეყნებული პუბლიკაციებით და მას აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.


სხვა აუცილებელი მოთხოვნები:

 • ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა;
 • სწავლების მრავალფეროვანი მეთოდების და ციფრული ინსტრუმენტების აქტიურად გამოყენება;


პიროვნული თვისებები:

 • ცოდნის გადმოცემის და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • ინიციატივიანი და მოტივირებული;
 • თავისუფალი და კრიტიკული აზროვნების უნარი;
 • სამართლიანი და დისციპლინირებული;
 • პასუხისმგებლიანი;
 • გუნდური და კონსტრუქციული
 • განვითარების მზაობა, ცოდნის გაღრმავებისთვის სხვა ადამიანებთან თანამშრომლობა;


კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაცია:

 • განცხადება პრეზიდენტის სახელზე (იხილეთ დანართი);
 • რეზიუმე (CV);
 • ბოლო 10 წლის სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (არსებობის შემთხვევაში);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის (დიპლომის) ასლები;
 • სადისერტაციო თემის (არსებობის შემთხვევაში) შესახებ ინფორმაცია (თემის სათაური, მიმართულება, დარგი - თუ არ არის მითითებული რეზიუმეში);
 • სერტიფიკატები, ჯილდოები და სხვა დოკუმენტები; კონკურსის ეტაპები: • კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა;
 • საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება (შესაძლებელია მოიცვას იმიტირებული ლექციის ჩატარება);


კონკურსის ვადები:

 • კონკურსი გამოცხადებულია 2022 წლის 20 სექტემბრიდან;
 • აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიიღება 2022 წლის 20 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით;
 • კონკურსის პირველი ეტაპი ­ საბუთების გადარჩევა: 2022 წლის 26 ოქტომბერი - 30 ოქტომბერი;
 • კონკურსის მეორე ეტაპი ­ საკონკურსო კომისიასთან გასაუბრება: ­ 2022 წლის 31 ოქტომბერი - 2022 წლის 4 ნოემბერი (გასაუბრების ზუსტი თარიღი და დრო კანდიდატს ეცნობება კონკურსის პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ);
 • კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება: 2022 წლის 7 ნოემბერი;
 • სააპელაციო განაცხადის მიღება: 2022 წლის 8 ნოემბერი;
 • სააპელაციო განაცხადების განხილვა: 2022 წლის 9-10 ნოემბერი;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნება: 2022 წლის 11 ნოემბერი;


დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა გამოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@alte.edu.ge (წერილის ველში ვაკანსიის/აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების მითითებით) ან წარმოადგინონ უნივერსიტეტში მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2