ალტე უნივერსიტეტი

ბაკალავრებისთვის

ბაკალავრებისთვის


ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად. აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, რეგისტრაციას გაივლის ალტე უნივერსიტეტის პორტალზე - https://alte1.ini.ge/online-register/bachelor


რეგისტრაციის ვადები:


ალტე უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის (როგორც პირველი, ასევე მეორე სემესტრიდან ზემოთ) რეგისტრაცია მიმდინარეობს ონლაინ.


პირველსემესტრელებისთვის:

  • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (დოკუმენტაციის წარდგენა; სწავლის საფასურის დაფარვა სტუდენტის ინდივიდუალური გრაფიკის შესაბამისად): 11 - 15 სექტემბერი
  • აკადემიური რეგისტრაცია (საგნების არჩევა): 18 - 22 სექტემბერი

შემოდგომის სემესტრის დასაწყისი: 25 სექტემბერი


მედიცინის ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამებსა და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვან პროგრამაზე 2023-2024 სასწავლო წელი 16 ოქტომბერს იწყება. 

  • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია: 2 - 6 ოქტომბერი
  • აკადემიური რეგისტრაცია (საგნების არჩევა): 9 - 13 ოქტომბერი 


რეგისტრაციის დროს წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

  • განცხადება (ატვირთულია უნივერსიტეტის პორტალზე)
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ან პროფესიული განათლების დიპლომი (დედანი)
  • ფოტო-სურათი (3x4)
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის) არასრულწლოვანი პირველკურსელის შემთხვევაში, მშობლის პირადობის მოწმობა ან მეურვის პირადობის მოწმობა.

*სტუდენტმა, რომელმაც ონლაინ გაიარა რეგისტრაცია, უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტების (ატესტატი და ფოტო-სურათი დისკზე) ორიგინალი ვერსიები არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა.

აბიტურიენტმა ყველა საჭირო დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის განსაზღვრულ ვადებში. სხვა შემთხვევაში, ის ვერ მოხვდება პრეზიდენტის ბრძანებაში და ვერ მოიპოვებს სტუდენტის სტატუსს. აღნიშნული სტატუსის მოსაპოვებლადაბიტურიენტმა უნივერსიტეტს უნდა მიმართოს განაცხადით პრეზიდენტის ერთიანი აქტის გამოცემიდან მომდევნო წლის ივნისამდე.

გაითვალისწინეთამ გზით აბიტურიენტის ჩარიცხვა გამორიცხავს მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გამოყენების შესაძლებლობას.


.

საბაკალავრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ქართულენოვანი)

განათლება არის ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ სამყაროს შესაცვლელად

შეავსე განაცხადი

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.