ვებსაიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ბაკალავრებისთვის

ბაკალავრებისთვის

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც 12 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 4 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 15-მდე აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.
ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად. აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით გაივლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, აბიტურიენტთა რეგისტრაციისათვის დადგენილ ვადებში მიმართავს ალტე უნივერსიტეტს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე ადგილზე ან ავსებს ელექტრონულად განაცხადს უნივერსიტეტის ვებგვერდიდან (იხ. ლინკი https://alte.edu.ge/ka) და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:

  • განცხადება
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ან პროფესიული განათლების დიპლომი (დედანი)
    ფერადი ფოტო-სურათი 2 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის) არასრულწლოვანი პირველკურსელის შემთხვევაში, მშობლის პირადობის მოწმობა ან მეურვის პირადობის მოწმობა.


აბიტურიენტი, რომელიც ადმინისტრაციული რეგისტრაციისათვის განსაზღვრულ ვადებში ვერ წარმოადგენს სრული, ზოგადი განათლების დამადასტურებელ საგანმანათლებლო დოკუმენტს ან სამხედრო გაწვევას დაქვემდებარებული აბიტურიენტი, რომელიც ვერ წარმოადგენს სამხედრო მიწერის მოწმობას, შესაძლებელია ჩაირიცხოს უნივერსიტეტში მხოლოდ აღნიშნული დოკუმენტაციის უნივერსიტეტის მიერ განსაზღვრულ ვადაში წარმოდგენის პირობით. დოკუმენტების წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, ჩარიცხვის ბრძანება უქმდება შესაბამისი აბიტურიენტის ჩარიცხვის ნაწილში.

აბიტურიენტი, რომელიც რეგისტაციის ვადებში არ მიმართავს უნივერსიტეტს და შესაბამისად ვერ მოხვდება რექტორის ბრძანებაში, უფლებამოსილია, ჩარიცხვის შესახებ განცხადება წარმოადგინოს პრეზიდენტის ერთიანი აქტის გამოცემიდან მომდევნო წლის ივნისამდე. გაითვალისწინეთ: ამ გზით აბიტურიენტის ჩარიცხვა გამორიცხავს მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გამოყენების შესაძლებლობას.

საბაკალავრო პროგრამები

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია

მედიცინა

ჟურნალისტიკა

ინგლისური ფილოლოგია

ფსიქოლოგია

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმი

გახდი ჭკვიანი, Stronger & უკეთესი ALTE-ით

შეავსე განაცხადი

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.