ალტე უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

სკოლის შესახებ

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში მოქმედებს საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამები. საბაკალავრო საფეხური მოიცავს საერთაშორისო ურთიერთობების, ჟურნალისტიკისა და ფსიქოლოგიის პროგრამებს, ხოლო სამაგისტრო საფეხური მოიცავს ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების პირველ პროგრამას საქართველოში.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მიზანია სტუდენტს მისცეს, ერთის მხრივ, ფართო და სიღრმისეული თეორიული ცოდნა და მეორეს მხრივ, გამოუმუშავოს ის უნიკალური პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს და დაეხმარება თითოეულ მათგანს პროფესიული წარმატების მიღწევაში.

რას გთავაზობთ ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა?

  • თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო პროგრამებს;
  • აქტუალური, უნიკალური და მოთხოვნადი საგნების მრავალფეროვან არჩევანს;
  • ინგლისური ენის გაძლიერებულ კომპონენტს; სამეცნიერო კვლევებში ჩართულობას;
  • Erasmus + გაცვლით პროგრამებსა და საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობას;
  • სტაჟირების პროგრამებს;
  • ვორქშოფებს, თემატურ სემინარებს, მოწვეულ სტუმრებთან შეხვედრებს.
სკოლის შესახებ

პროგრამები

ბაკალავრიატი მაგისტრატურა
იხილეთ მეტი

საერთაშორისო ურთიერთობები

იხილეთ მეტი

ფსიქოლოგია

იხილეთ მეტი

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაციული პერსონალი აკადემიური პერსონალი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
სასწავლო კურსი: ევროატლანტიკური სივრცის პოლიტიკური და უსაფრთხოების განზომილებები, საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: შესავალი პოლიტიკურ მეცნიერებებში

დავით სიხარულიძე

ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: რუსული ჰიბრიდული მოდელი, რუსული ოკუპაცია (1801-2019)

თეონა აქუბარდია

საქართველოს პარლამენტის წევრი
სასწავლო კურსი: მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა

ნინო ფრუიძე

ელექტრონული კომერციის ასოციაციის თავმჯდომარე
სასწავლო კურსი: საერთაშორისო ურთიერთობები: თეორიები,კონცეფციები, დისკუსიები

გიგა ლემონჯავა

საგარეო ურთიერთობებისა და გლობალური პოლიტიკის მკვლევარი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: საჯარო პოლიტიკის ანალიზი

ბათუ ქუთელია

საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი, პროფესორი
სასწავლო კურსი: პროექტის მართვა

ლელა მაჩაიძე

პროექტის მართვის პროფესიონალი, ბიზნეს ქოუჩი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: კონფლიქტის მართვის ფსიქოლოგია

ანნა კარდანახიშვილი

ევექსი ჰოსპიტლების ტრენერი, ასოცირებული პროფესორი
სასწავლო კურსი: რეკრუტირება

თამარ შუბლაძე

პირველი არხის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: ორგანიზაციისა და მართვის ფსიქოლოგია

ალექსანდრე ჭელიძე

სს ჯი-ი-სი-ს ბიზნეს კონსულტანტი, ასისტენტ პროფესორი
სასწავლო კურსი: ფილოსოფიის საფუძვლები

გიორგი ხუროშვილი

ფილოსოფიის დოქტორი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: განვითარების ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია

ლიკა მერაბიშვილი

ფსიქოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი, განათლებისა და განვითარების სივრცის დირექტორი, ფსიქოლოგიის დოქტორი
სასწავლო კურსი: ფსიქოლოგიის საფუძვლები I, II, იურიდიული ფსიქოლოგია

ნინო ქიტოშვილი

ასისტენტ - პროფესორი
სასწავლო კურსი: ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები, კლინიკური ფსიქოლოგიის შესავალი

მაია მინაშვილი

მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: საინფორმაციო სააგენტო (პრაქტიკული კურსი)

ქეთევან ხოსიტაშვილი

საინფორმაციო სააგენტო „კვირას“ხელმძღვანელი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: აუდიო-ვიზუალური თხრობა (პრაქტიკული კურსი)

ბესო ორმოცაძე

საზოგადოებრივი მაუწყებლის წამყვანი ოპერატორი, რეჟისორი, მოწვეული ლექტორი
სასწავლო კურსი: საზოგადოებასთან ურთიერთობა, გენდერი და მოწყვლადი ჯგუფების საკითხების გაშუქება მედიაში, პროფესიული ეთიკა და კრიზისული ჟურნალისტიკა, მედიასამართალი და ადამიანის უფლებათა ჟურნალისტიკა

ლადო მკერვალიშვილი

საქართველოს წარმომადგენელი ევროსაბჭოში ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში, აფილირებული პროფესორი