ალტე უნივერსიტეტი

„ალტე უნივერსიტეტი“ ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში 20 წლიანი გამოცდილებისა და ისტორიის მქონე სრულად ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებელია. 

სკოლები

"ალტე უნივერსიტეტი " 17 ქვეყნის 2 100-ზე მეტ სტუდენტს აერთიანებს 5 სკოლაში: ბიზნესის სკოლა, მედიცინის საერთაშორისო სკოლა სამართლის სკოლა,საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სკოლა და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა. ამჟამად უნივერსიტეტი ახორციელებს 12 აკადემიურ პროგრამას, როგორც საბაკალავრო, ასევე სამაგისტრო საფეხურებზე.

ჩვენი სკოლები