ალტე უნივერსიტეტი

მოთხოვნები

საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად.


 ალტე უნივერსიტეტი პირველკურსელებს მიიღებს შემდეგ პროგრამებზე:


ალტე უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ჩასაბარებელი საგნები

ადგილების

რ-ბა

წლიური საფასური

ბიზნესის ადმინისტრირება

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია ან მათემატიკა;

150

3950

ტურიზმი

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია; გეოგრაფია ან მათემატიკა;

150

3500

ჟურნალისტიკა

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია; მათემატიკა;გეორგრაფია;ლიტერატურა ან სამოქალაქო განათლება;

90

2950

ინგლისური ფილოლოგია

ქართული ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენა;
არჩევითი საგნები: ისტორია ან ლიტერატურა;

100

2450

საერთაშორისო ურთიერთობები

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია;მათემატიკა;გეორგრაფია ან სამოქალაქო განათლება;

90

3500

სამართალი

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია; მათემატიკა ან სამოქალაქო განათლება;

150

2950

სამკურნალო საქმე (ინგლისურენოვანი)

ქართული ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენა; ბიოლოგია; არჩევითი საგნები: ფიზიკა;მათემატიკა ან ქიმია;

50

4950

ფსიქოლოგია

ქართული ენა და ლიტერატურა;ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: მათემატიკა;ბიოლოგია ან ისტორია;

100

4950


მიღება ცხადდება ქართულ ენაში მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე:


პროგრამა

სწავლის წლიური საფასური

მისაღები ადგილების რ-ბა

ჩასაბარებელი საგანი

ქართულ ენაში მომზადება აზერბაიჯანულენოვანთათვის

2250 

108 

ზოგადი უნარები (აზერ)

ქართულ ენაში მომზადება სომხურენოვანთათვის

2250 

22 

ზოგადი უნარები (სომხ)

ქართულ ენაში მომზადება აფხაზურენოვანთათვის

2250 

22 

აფხაზური ენა

ქართულ ენაში მომზადება ოსურენოვანთათვის

2250 

22 

ოსური ენა


მიღების წესებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე  

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

2022 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები შეირჩევიან მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტით. ტესტი კვლავ შედგენილი იქნება 4 ნაწილისგან: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევს.


2022 წელს ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:


საგანმანათლებლო პროგრამა

წლიური საფასური (ლარი)

მისაღები ადგილების რ-ბა

სამართალი

2950

40

ბიზნესის ადმინისტრირება

7000

40

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

4500

40მიღების წესებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.