ალტე უნივერსიტეტი

მოთხოვნები

საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად.


 ალტე უნივერსიტეტი პირველკურსელებს მიიღებს შემდეგ პროგრამებზე:


ალტე უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ჩასაბარებელი საგნები

ადგილების

რ-ბა

წლიური საფასური

ბიზნესის ადმინისტრირება

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია ან მათემატიკა;

150             

2250

ტურიზმი

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია; გეოგრაფია ან მათემატიკა;

150

2250

საერთაშორისო ურთიერთობები

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია;მათემატიკა;გეოგრაფია ან სამოქალაქო განათლება;

150

2250

სამართალი

ქართული ენა და ლიტერატურა; ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: ისტორია; მათემატიკა ან სამოქალაქო განათლება;

150

2250

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ქართული ენა და ლიტერატურა; ინგლისური ენა; ბიოლოგია;
არჩევითი საგნები: ფიზიკა;მათემატიკა ან ქიმია;

30

4950

ფსიქოლოგია

ქართული ენა და ლიტერატურა;ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: მათემატიკა;ბიოლოგია ან ისტორია;

150

2250

მედიცინა (ქართულენოვანი)

ქართული ენა და ლიტერატურა;ნებისმიერი უცხო ენა;ბიოლოგია;
არჩევითი საგნები: მათემატიკა;ფიზიკა;ქიმია

902950
კომპიუტერული მეცნიერებები (ქართულენოვანი)

ქართული ენა და ლიტერატურა;ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: მათემატიკა;ფიზიკა;

302250
კომპიუტერული მეცნიერებები (ინგლისურენოვანი)

ქართული ენა და ლიტერატურა;ნებისმიერი უცხო ენა; არჩევითი საგნები: მათემატიკა;ფიზიკა;

102950
სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)4450
მიღების წესებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე  

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვა

2022 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები შეირჩევიან მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტით. ტესტი კვლავ შედგენილი იქნება 4 ნაწილისგან: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გაეცანით საერთო სამაგისტრო გამოცდის გზამკვლევს.


2022 წელს ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:


საგანმანათლებლო პროგრამა

წლიური საფასური (ლარი)

მისაღები ადგილების რ-ბა

სამართალი

2900

60

ბიზნესის ადმინისტრირება

2900

60

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

4500

60მიღების წესებთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.