ალტე უნივერსიტეტი

„ალტე უნივერსიტეტის“ ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამამ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის (EQE) უპირობო აკრედიტაცია მოიპოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროგრამა უმაღლეს დონეზეა აკრედიტებული და 7 წლის განმავლობაში იგი სრულად დააკმაყოფილებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოთხოვნილ სტანდარტებს.


შეგახსენებთ, რომ აკრედიტაცია არის აკადემიური პროგრამის შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს მის შესაბამისობას შემდეგ სტანდარტებთან: საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი, სწავლების მეთოდოლოგია, სტუდენტთა მიღწევები, სწავლების რესურსებით უზრუნველყოფა და სწავლების ხარისხის განვითარების შესაძლებლობები.

სიახლეები

SPECIAL ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENT OF ALTE UNIVERSITY REGARDING “ADVISORY TO INDIAN STUDENTS SEEKING ADMISSION IN GEORGIA”

SPECIAL ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENT OF ALTE UNIVERSITY REGARDING “ADVISORY TO INDIAN STUDENTS SEEKING ADMISSION IN GEORGIA”

SPECIAL ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENT OF ALTE UNIVERSITY REGARDING “ADVISORY TO INDIAN STUDENTS SEEKING ADMISSION IN GEO...

იხილეთ მეტი
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური თანამდებობების კონკურსის შედეგები ცნობილია

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის აკადემიური თანამდებობების კონკურსის შედეგები ცნობილია

ალტე უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში, საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით აკადემიური თანა...

იხილეთ მეტი
ალტე უნივერსიტეტი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით, ანგულარის სასერტიფიკატო კურსს იწყებს

ალტე უნივერსიტეტი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით, ანგულარის სასერტიფიკატო კურსს იწყებს

ალტე უნივერსიტეტი USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის მხარდაჭერით, ანგულარის სასერტიფიკატო კურსს იწყებს, როგორც...

იხილეთ მეტი