ალტე უნივერსიტეტი

მაგისტრებისთვის

მაგისტრებისთვის


ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს 2023-2024 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების მსურველთა მიღებას სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამებზე.


მაგისტრატურის საფეხურზე ჩაბარების მსურველები, გაივლიან გასაუბრებას შესაბამის კომისიებთან, დარგობრივი ცოდნისა და ინგლისური ენის დადასტურების მიზნით.


საერთო სამაგისტრო გამოცდების დადებითი შედეგების დაძლევის შემდგომ (4-დან 3-ში დადებითი ქულის მოპოვების საფუძველზე), ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირები ჩაირიცხებიან შესაბამის პროგრამაზე. გასათვალისწინებელია, რომ სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვისათვის წინაპირობას წარმოადგენს სამართლის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის ქონა.


სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია: სამართლის მაგისტრი

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 60

ფასი: 2 900 ლარი


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 60

ფასი: 2 900 ლარი


ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამა

კვალიფიკაცია: უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი

მისაღები ადგილების რაოდენობა: 60

ფასი: 4 500 ლარი


მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელმაც წარმატებით ჩააბარა საერთო სამაგისტრო გამოცდა, უნივერსიტეტს მიმართავს განცხადებით ჩარიცხვის თაობაზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:


  • განცხადება ჩარიცხვის თაობაზე
  • პირადობის მოწმობის ასლი
  • ავტობიოგრაფია (CV) 
  • ფერადი ფოტოსურათი 1 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
  • დიპლომის ასლი დამოწმებული ნოტარიულად
  • დიპლომის დანართი (ასლი)
  • საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგების ამონაწერი


ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების, ბიზნესის ადმინისტრირების და სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩასაბარებლად, აუცილებელია კანდიდატმა წარმატებით გაიაროს დარგობრივი გასაუბრება კომისიის წევრებთან, მოტივაციის, პროფესიული ცოდნისა და ინგლისური ენის ცოდნის (B2 დონე) დასადასტურებლად.


გაეცანით გასაუბრებისთვის მოსამზადებელ საკითხებს.


დარეგისტრირდი ალტე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების გასაუბრებაზე;


ალტე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვისთვის საჭირო შიდა პროცედურებისა და თარიღების შესახებ ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება.


დამატებითი კითხვებისთვის, დაგვიკავშირდი: masters@alte.edu.ge


პროგრამების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით ალტე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამების ბროშურას.

სამაგისტრო პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა (MBA)

სამართალი (MA)

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

განათლება არის ყველაზე ძლიერი იარაღი, რომლის გამოყენებაც შეგიძლიათ სამყაროს შესაცვლელად

შეავსე განაცხადი

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.