ალტე უნივერსიტეტი

ჩვენი კამპუსი

ალტე უნივერსიტეტის ახალი კამპუსი მდებარეობს თბილისის ცენტრში, უნივერსიტეტის ქუჩა 2 ნომერში.
ალტე უნივერსიტეტი მთლიანად მორგებულია თანამედროვე სტანდარტებსა და სტუდენტურ საჭიროებებზე.
უნივერსიტეტი აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით და სასწავლო ლაბორატორიებით.
ალტე უნივერსიტეტის სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა კომფორტულ გარემოში მიიღოს მაღალი ხარისხის განათლება.