ალტე უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სტუდენტების მიღების წესები

ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ სტომატოლოგიისა და მედიცინის პროგრამების მიმართულებით, სადაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას.

მედიცინის პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 წელს და წლიური გადასახადი არის 5,000 დოლარი,ხოლო სტომატოლოგიური პროგრამის ხანგრძლივობა მოიცავს ხუთ წელს, წლიური გადასახადი არის 4,500 დოლარი.

პროგრამებზე სწავლების ენა არის ინგლისური 

იმისათვის, რომ საერთაშორისო სტუდენტმა შეძლოს ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში სწავლა საჭიროა:

  • აპლიკაციის ფორმის შევსება
  • დოკუმენტაციის წარდგენა: სკოლის ატესტატი,ნიშნების ფურცელი.
  • გასაუბრების წარმატებით გავლა
  • საქართველოს ხარისხის ცენტრის მიერ საბუთების აღიარება
  • ჩარიცხვა
  • სწავლის საფასურის გადახდა.

ჩვენი პროგრამები

ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია(ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ჟურნალისტიკა

ინგლისური ფილოლოგია

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა