ალტე უნივერსიტეტი

საერთაშორისო სტუდენტების მიღების წესები

ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ სტომატოლოგიისა და მედიცინის პროგრამების მიმართულებით, სადაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას.

მედიცინის პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 6 წელს, ხოლო სტომატოლოგიური პროგრამის ხანგრძლივობა მოიცავს ხუთ წელს.

პროგრამებზე სწავლების ენა არის ინგლისური 

იმისათვის, რომ საერთაშორისო სტუდენტმა შეძლოს ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში სწავლა საჭიროა:

  • აპლიკაციის ფორმის შევსება
  • დოკუმენტაციის წარდგენა: სკოლის ატესტატი,ნიშნების ფურცელი.
  • გასაუბრების წარმატებით გავლა
  • საქართველოს ხარისხის ცენტრის მიერ საბუთების აღიარება
  • ჩარიცხვა
  • სწავლის საფასურის გადახდა.

ჩვენი პროგრამები

ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა

სამართალი

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ინგლისურენოვანი)

ფსიქოლოგია

საერთაშორისო ურთიერთობები

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამა

კომპიუტერული მეცნიერება (ქართულენოვანი)

კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი)

მედიცინა (ქართულენოვანი)