ალტე უნივერსიტეტი

მიღება Alte-ში ძალიან მარტივია

იხილეთ ალტე უნივერსიტეტში მიღების წესები

up

საერთაშორისო სტუდენტების მიღების წესები

ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ სტომატოლოგიისა და მედიცინის პროგრამების მიმართულებით, სადაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებენ პრაქტიკულ გა...

მობილობის წესები

2022 - 2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა ალტე უნივერსიტეტში დასრულდა. სტუდენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს მობილობის უფლება, განაცხადით უნდა მიმართონ ალტე უნივერსიტეტს, მიმდინარე წლის 12 სექ...

საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება

ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად. აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებ...

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება

2022 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების მსურველები შეირჩევიან მხოლოდ ერთი ტიპის ტესტით. ტესტი კვლავ შედგენილი იქნება 4 ნაწილისგან: წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა, ლოგიკური მსჯელობა, რაოდ...

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.