ალტე უნივერსიტეტი

მიღება Alte-ში ძალიან მარტივია

იხილეთ ალტე უნივერსიტეტში მიღების წესები

up

საერთაშორისო სტუდენტების მიღების წესები

ალტე უნივერსიტეტის მედიცინის საერთაშორისო სკოლაში უცხოელ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ ისწავლონ სტომატოლოგიისა და მედიცინის პროგრამების მიმართულებით, სადაც თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღებენ პრაქტიკულ გა...

მობილობის წესები

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობა ალტე უნივერსიტეტში იწყება.2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის გარე მობილობისთვის ალტე უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველმა სტუდენტებმა...

საბაკალავრო პროგრამაზე მიღება

ალტე უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე სტუდენტი ირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა წესის შესაბამისად. აბიტურიენტი, რომელიც წარმა...

სამაგისტრო პროგრამაზე მიღება

ალტე უნივერსიტეტი აცხადებს 2023-2024 წელს საერთო სამაგისტრო გამოცდების ჩაბარების მსურველთა მიღებას სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირებისა და საერთაშორისო და ეროვნული უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამებზე....

მიიღე ამომწურავი ინფორმაცია

თუ ინფორმაცია, რომელიც გაინტერესებს, ვერ იპოვე ვებ-გვერდზე, მოგვწერე და  მიიღე დეტალური ინფორმაცია უნივერსიტეტის წარმომადგენლისგან.